Stal musi błyszczeć

Stal musi błyszczeć

Rodzime firmy, zajmujące się usługowo trawieniem i pasywacją stali nierdzewnej inwestują w nowe technologie. Nic dziwnego – w Polsce jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Trudna sztuka obróbki

Firmy działające w szeroko rozumianej branży chemicznej obróbki stali nierdzewnych w najbliższych latach nie powinny narzekać na brak zajęcia. Gigantyczne inwestycje przemysłowe, jakie będą miały miejsce w naszym kraju wpłyną na zwiększenie poziomu wykorzystania nierdzewki. Materiał ten w wielu aplikacjach musi natomiast przejść proces trawienia, pasywacji czy elektropolerowania.

Zwykle stal nierdzewna, która pochodzi z huty i jest dostarczana przez dystrybutora do producenta jest czysta i pozbawiona korozji powierzchniowej, a jej warstwa pasywna nie jest uszkodzona. Jednak poprzez cięcie, gięcie, spawanie, warstwa ta zostaje naruszona, wówczas konieczne staje się wytrawienie elementu. Po obróbce stal nierdzewna ulega również różnym zanieczyszczeniom organicznym, które również mogą być źródłem korozji, jeśli nie podda się jej czyszczeniu i odnowieniu warstwy pasywnej.

Trawienie jest to proces usuwania powierzchniowej warstwy metalu lub oczyszczanie powierzchni przedmiotów metalowych z produktów korozji, tlenków, rdzy, zgorzeliny, wszędzie tam gdzie została zmniejszona zawartość chromu na powierzchni stali. Przeprowadza się je w mieszaninach odpowiednio dobranych kwasów. W celu utrwalenia powłoki można dodatkowo poddać obrabiany przedmiot pasywacji. Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, która charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Podobne zjawisko można zaobserwować w procesie obróbki aluminium i to zarówno w technologii odlewniczej, gdzie odlewy zanieczyszczone są smarami, emulsją, jak i w obróbce blach, rur i walcówki. Gotowe elementy aluminiowe przed polerowaniem lub malowaniem poddaje się kąpieli w celu wytrawienia zanieczyszczeń i uszkodzonej warstwy pasywnej, często także fosforanowaniu.

Więcej na : http://www.stalenierdzewne.pl/

Copyright © 2019 www.steeleaglemalta.com. All Rights Reserved. 

Facebook IconVisit Our VK page