Spadające ceny surowca oobniżają listopadowe ceny w EU – MEPS International LTD

Spadające ceny surowca oobniżają listopadowe ceny w EU  – MEPS International LTD

Europejskie ceny bazowych produktów płaskich pozostają pod negatywną presją z powodu nadpodaży lokalnej, osłabiając koszt surowców i popyt na produkty płaskie, spowodowane przez złe warunki makroekonomiczne w kilku krajach. Przywóz z państw trzecich jest nieopłacalny  jako że lokalne oferty są w zbliżonych cenach, a czasy czasy realizacji dostaw krótsze. Istnieje jednak zagrożenie ze strony chińskich producentów stali na tradycyjnych rynkach eksportowych hut europejskich.
Wartości bazowe są w dużej mierze niezmienione w Niemczech. Jest tam bardzo mała konkurencja z importem z krajów trzecich, ponieważ dolar jest silny. Ponadto, na chwilę obecną istnieją oferty z Włoch. Mimo problemów produkcyjnych lokalnego ThyssenKrupp, nie ma problemów z realizają zamównień. Skurczyły się zamówienia z  przemysłów nie motoryzacyjnych. Przewiduje się mały wzrost gospodarczy w 2015 roku. Stanu centrów serwisowych są wystarczające na te chwilę, a próby pozbycia się stanów przez niektóre firmy dodatkowo pogarszają sytuację producentów.
Rynek francuski pogorszył się. Zapotrzebowanie spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem. Po stronie dystrybucji, ceny odsprzedaży  znacząco spadły. Ponoć centra serwisowe, zintegrowane z hutami, oferują bardzo niskie ceny. Import pozostaje ograniczony ze względu na słabnące Euro. Jednakże, produkcja w Europie jest na tyle obfita by nie zakłócać rynku.

Włoskie zużycie stali jest statyczne na niskim poziomie, z bardzo małą aktywnością sprzedaży. Wiekszość sektorów uzytkowników końcowych pozostaje słaba. Niewielka poprawa odnotowana w pierwszej połowie roku została zniwelowana spadkiem zapotrzebowania w drugim kwartale. Nastroje na rynku sa bardzo słabe, zniknał optymizm.. Producenci stosują zachęty cenowe.

Dystrybutorzy UK raportują zdrowy poziomu biznesu, choć wiele niezależnych firm skarży się, że  Tata Steel sprzedaje dość agresywnie swoje zapasy starając się odzyskać udziały w rynku. Składy centrów serwisowych są na ogół dobrze kontrolowane. Wartości EXW sa stabilne, na pozimie poprzedniego miesiąca.

Cisza na rynku belgijskim. W ciagu dwóch ostatnich tygodni zauważylismy nieznaczna erozję cen. Nabywcy nie przewidują istotnych zmian cen, ponieważ składanie zamówień zamówienie będzie przebiegało powoli, gdyż firmy pozbywają się zapasów przed ich końcem roku. Niemieccy jak i Holenderscy dystrybutorzy sprzedają za granicę w niskich cenach.

Gracze z rynku hiszpańskiego są mniej optymistyczni niz miesiąc temu. Wszelkie nadzieje na wzrost cen w IV kwartale zostały pogrzebane  brakiem  zamówień w hutach. Kupujący przyjeli strategie “pozyjemy zobaczymy” i obserwuja wpływ spadku materiałów bazowych na ceny stali. Niektórzy producenci już dziś przyjmują zamówienia na produckje styczeń/luty w cenach oparych na aktualnych liczbach.

Źródło: www.meps.es

Copyright © 2019 www.steeleaglemalta.com. All Rights Reserved. 

Facebook IconVisit Our VK page