Robert Wiącek: nadchodzący rok przyniesie poprawę

Robert Wiącek: nadchodzący rok przyniesie poprawę

Widoczne ożywienie w budownictwie oraz planowana realizacja kolejnych projektów infrastrukturalnych spowoduje znaczący wzrost popytu na stal zbrojeniową – przekonuje członek zarządu spółki Stal Service.

Jego zdaniem nadchodzący rok dla dystrybutorów i przetwórców wyrobów stalowych powinien być lepszy niż 2014. – Spodziewamy się poprawy w obszarze budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, energetyce oraz sektorze kolejowym.

Do realizowanych inwestycji w każdym z wymienionych sektorów potrzebne będą wyroby stalowe – mów Robert Wiącek. Jego firma to jeden z największych w kraju przetwórców stali zbrojeniowej o możliwościach produkcyjnych sięgających 70 tys. ton rocznie.

 

Źródło: www.puds.pl

Copyright © 2019 www.steeleaglemalta.com. All Rights Reserved. 

Facebook IconVisit Our VK page