Kolejny dobry rok dla stali nierdzewnych w Polsce

Kolejny dobry rok dla stali nierdzewnych w Polsce

Rok 2013 był kolejnym dobrym rokiem dla branży w Polsce. Przyniósł dalszy wzrost zużycia jawnego i rozwój rynku dystrybucji.

Polski rynek stali nierdzewnych z uwagi na uzależnienie od importu, jest istotną częścią światowego systemu. Jednak głownie sytuacja europejskich dostawców determinuje stan branży w Polsce. Z drugiej jednak strony, bardzo dobrze zorganizowany i funkcjonujący rynek dystrybucji stali oraz rozwinięte lokalne przetwórstwo i produkcja w różnych segmentach gospodarki bazująca na stalach zapewnia dużą stabilizację i odporność na obecne zawirowania, które przeżywa branża w Europie.

Nie mamy jeszcze danych za rok 2013, ale spodziewamy się, że korzystny trend wzrostu spożycia stali nierdzewnej był w roku ubiegłym kontynuowany i utrzymywał się na poziomie wzrostu z lat ubiegłych tj w zakresie 6-9% a zużycie jawne osiągnie wielkość ponad 280 tys. ton. Dzięki temu Polska osiągnie wskaźnik 7 kg/mieszkańca zużycia jawnego co plasuje nas na poziomie Francji lub Hiszpanii a tym samym nie odbiegamy daleko od średniej europejskiej. Nadal największe przyrosty zużycia są w wyrobach płaskich a pewne spadki zanotujemy w profilach, rurach i drutach.

Podobnie sytuacja ma się w eksporcie. Wzrost wolumenu w wyrobach płaskich ma miejsce głównie dzięki postępującemu rozwojowi parku maszynowego u dystrybutorów i wzroście roli przetwórstwa.

Dystrybutorzy w zdecydowanej większości są zadowoleni z roku ubiegłego. Wszyscy  podkreślają jednak bardzo niskie ceny na rynku co wpływa na rentowność działalności. Na przestrzeni ubiegłego roku zanotowaliśmy spadek cen w granicach od 11% dla blach do ponad 20% dla rur. Zaskakuje presja „niskich azjatyckich cen”, w sytuacji gdy Tajwan i Chiny nadal plasują się pod koniec pierwszej dziesiątki wśród dostawców do Polski. Główny import do kraju pochodzi z tradycyjnych źródeł europejskich.

Perspektywy na rok 2014 i lata następne są dla Polski są obiecujące. Ponad 100 mld E z budżetu unijnego w ramach polityki spójności, dobre perspektywy przed gospodarką, rozwój branż wykorzystujących stal nierdzewną, wzmocnienie i profesjonalizacja dystrybucji stali napawa uzasadnionym optymizmem.

 

Więcej na:http://www.stalenierdzewne.pl/

Copyright © 2019 www.steeleaglemalta.com. All Rights Reserved. 

Facebook IconVisit Our VK page